อ.ชัชวัสส์ เดโชเพชรสวัสดิ์
โทร. 09-9865632
 
Admin Login Only
โดย อ.ชัชวัสส์    เดโชเพชรสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ตั้งชื่อ และ ตั้งนามสกุล
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ตัวอย่างการถอดชื่อเป็นค่าตัวเลข อายตนะ 6
หลักการตั้งชื่อตามหลัก อาตยนะ 6
 

อิทธิพลของชื่อที่มีต่ออายตนะ ๖ หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวเราเอง อีกทั้งคนรอบข้าง คนอื่นที่มีต่อตัวเราเป็นอย่างไร การถอดเลขโดยใช้กำลังดาวทั้ง 8 ดวง

ดาวอาทิตย์ (๑)กำลังดาวพระเคราะห์
ดาวจันทร์(๒) กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๕
ดาวอังคาร(๓) กำลังพระเคราะห์
ดาวพุธ(๔) กำลังพระเคราะห์ ๑๗
ดาวพฤหัสบดี(๕) กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๙
ดาวศุกร์ (๖)กำลังดาวพระเคราะห์ ๒๑
ดาวเสาร์ (๗)กำลังดาวพระเคราะห์ ๑๐
ดาวราหู(๘) กำลังพระเคราะห์ ๑๒

       

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 1 มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้าง มีเมตตา กรุณา ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตัวเองจะต้องเหนื่อย ต่อสู้ ก็ยอมทน จะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 2 มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแล ห่วงใย เมตตา คนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกาย สุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีผู้คนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 3 เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหนื่อยหนักตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อย ใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 4 มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้หรือมักชอบเดินทางตลอดไป อมทุกข์ อมเศร้า ไม่ซื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รักจริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 5 เปรียบดังยักษ์ มีจิตใจโหดเหี้ยม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินกำหนดดุร้ายไปเลยก็มี ควบคุมอารมณ์ไม่ใคร่ได้ ชอบตกใจบ่อยๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กาย เสน่ห์ใจ อาภัพ

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 6 เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มีแต่ผู้คนอยากพบเห็นอยากอยู่ใกล้ชิด มีเสน่ห์นักหนา มีความสุขทั้งกายและใจ หน้าตาอิ่มเอิบ อุดมสมบูรณ์ ดีนัก

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 7 เปรียบดัง ปุโรหิต มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย หรือเหนื่อยกับการพูด การจาพูดนิดหน่อยไม่ได้ดี ต้องพูดมากๆ เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไป มักอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 8 มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก

ชื่อต่ออายตนะ 6 คำนวณได้เลข 9 เจ้าชะตาเปรียบดังพระราชา จะให้ความคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลโดยทั่วไปทั้งใกล้ไกลมีอำนาจบารมี เมตตาธรรม แผ่ไปโดยทั่วถึง ผู้คนทั้งใกล้ไกล รักเคารพยำเกรง ต้องพึ่งบารมี ชีวิตจะประสบความสำเร็จจิตใจผ่องแผ้ว ดั่งผู้มีบุญมาเกิด จะได้เป็นใหญ่เป็นโต ดีนักแล

เทียบค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข
 
ค่าเป็นตัวเลข
ตัวอักษรภาษาไทย + สระ + วรรณยุกต์
ดาว
6
ตัวอักษร อ., สระะ, า, อิ, อี, อุ , อู, เอ, โอ,ไอ,ใอ,เอ,แอ,อึอ,อือ
อาทิตย์(๑)
15
ตัวอักษร ก, ข, ค, ฆ, ง
จันทร์(๒)
8
ตัวอักษร จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ
อังคาร (๓)
17
ตัวอักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ
พุธ (๔)
19
ตัวอักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม
พฤหัสบดี (๕)
21
ตัวอักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ
ศุกร์ (๖)
10
ตัวอักษร ด, ต, ถ, ท, ธ, น
เสาร์ (๗)
12
ตัวอักษร ย, ร, ล, ว
ราหู (๘)
ชื่อสมมติ คือ ทักษิณ
 
ท=10, ก=15, ษ=21, อิ=6,ณ=17
   
    ทักษิณ = 10+15+21+6+17 = 69
6 + 9 = 15
1 + 5 = 6
  ดูความหมายของ หมายเลข 6
   
     
     
     
   
 
   

< กรกฎาคม  2567 >
อา
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
วันที่ปัจจุบัน

 


 

 

Fax. 02-9246696

email: master1@fortunename.com

line id: 0899865632