ตั้งชื่อดี เป็นมงคล ชื่อมงคล ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ ทักษา พลังดาวพระเคราะห์ ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก
พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
อดีตชาติได้แต่ประกอบแต่กรรมดี
จึงได้เกิดมามียศสูงศักดิ์และร่ำรวยในโภคทรัพย์ ผู้ใดบำเพ็ญธรรมมาตลอดจะได้บุญวาสนาไปทุกภพทุกชาติ มนุษย์จงฟังให้ดี
ฟังตถาคตกล่าวผลกรรมของไตรภพผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่
จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์ จงฟังผลกรรมดังต่อไปนี้

กฎแห่งกรรม

 
ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใด ชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูป
  มีรถนั่งมีเรื่อขี่เพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพาน
  มีเสื้อผ้าแพรพรรณประดับกายเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน
  มีอาหารอิ่มสมบูรณ์เพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจน
  ที่ไม่มีจะกินจะใส่เพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานเลยแม้แต่น้อย
  มีตึกรามบ้านบ้านช่องเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบริจาคข้าวสารช่วยผู้ยากไร้
  มีบุญมีวาสนาเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา
  มีหน้าตามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปดอกไม้เครื่องหอม
  มีปัญญา มีความปราดเปรื่องเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญพระนามพระพุทธเจ้า
  มีภรรยาดีมีมรรยาทพร้อมเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนได้สร้างสมบุญกุศลมาร่วมกัน
  สามีภรรยามีอายุยืนยาวเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนได้แต่งริ้วธงประดับหน้าพระพุทธรูป
  มีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจผู้กำพร้า
  ไม่มีพ่อแม่เพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบยิงนกตกปลา
  เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบเจ็บแค้นผู้อื่น
  ชาตินี้ไม่มีลูกเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนข่มเหงรังแกลูกชาวบ้าน
  ชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ปลดปล่อยชีวิต
  ชาตินี้อายุสั้นเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  ชาตินี้ไม่มีภรรยาเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบผิดประเวณี ข่มขื่นลูกเมียเขา
  ชาตินี้เป็นม่ายเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี
  ชาตินี้เป็นทาสเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่น
  ชาตินี้มีตาดีเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนซื้อน้ำมันเติมตะเกียงบูชาพระ
  ชาตินี้ตาบอดเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบอ่านหนังสือลามก
  ชาตินี้ปากแหว่งเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนกล่าวร้ายใส่ความผู้อื่น
  ชาตินี้หูหนวกเป็นใบ้เพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนปากร้ายด่าว่าพ่อแม่
  ชาตินี้หลังค่อมเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนหัวเราะคนที่ไหว้พระ
  ชาตินี้มืองงอแขนคดเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนเคยตีพ่อแม่
  ชาตินี้ขาเป๋ตีนเป๋เพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนทำลายถนนและสะพาน
  ชาตินี้เป็นวัวเป็นควายเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนเป็นหนีเขาแล้วไม่ใช้คืน
  ชาตินี้เป็นหมูเป็นหมาเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา
  ชาตินี้มีโรคมากเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนดีใจที่เห็นคนอื่นเคราะห์ร้าย
  ชาตินี้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรค
  ชาตินี้ติดคุกติดตะรางเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนเห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วไม่ช่วยเหลือ
  ชาตินี้อดอาหารตายเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนหัวเราะขอทาน
  ชาตินี้ต้องถูกเขาเบื่อยาตายเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนเบื่อปลาในคลอง
  ชาตินี่โดดเดี่ยวทุกข์ทรมานเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนใจบาปคิดแต่จะทำร้ายผู้อื่น
  ชาตินี้แคระแกรนเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนชอบเหยียดหยาบดูแคลนคนรับใช้
  ชาตินี้อาเจียนเป็นโลหิตเพราะเหตุใดเพราะชาติก่อนปลุกปั้นยุแหย่คนอื่นให้แตกแยกกัน
  ชาตินี้ถูกฟ้าผ่าตายเพราะอะไร เพราะชาติก่อนพูดจาเสียดสีผู้ออกบวช
  ชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนก่อศัตรูคู่อาฆาต
  ชาตินี้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเพราะเหตุใด เพราะชาติก่อนก่อศัตรูคู่อาฆาต
   
  หากถามเรื่องชาติปางก่อน ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบัน

หากจะถามเรื่องชาติหน้า ก็ให้ดูในสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน

  หากใครพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจกชาติหน้าก็จะมีกายมงคลรุ่งโรจน์
หากใครค่อยแนะนำเผยแพร่เรื่องกฎแห่งกรรม ก็จะเจริญยิ่งๆขึ้นชั่วลูกชั่วหลาน
หากเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรมความเจริญมั่งมีศรีสุข ก็จะมาเยือนถึงบ้าน
หากใครยึดมั่นในกฎแห่งกรรมฆาตเคราะห์ภัยพิบัติจะอยู่ห่างไกลตัว
หากใครเที่ยวบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมทุกๆชาติจะเป็นผู้มีปัญญาเลิศ
หากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรมชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีก(เกิดอยู่ในอบายภูมิ)
Line Add Friends
ตั้งชื่อตามหลักดาวพระเคราะห์
ตั้งชื่อตามหลักอายตนะ 6
ตั้งชื่อตามหลักทักษา
ตั้งชื่อตามหลักเลขศาสตร์
ศาสตร์สุดยอด