ตั้งชื่อดี เป็นมงคล ชื่อมงคล ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ ทักษา พลังดาวพระเคราะห์ ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก
ไหว้พระ 9 วัดเสริมดวง

 

 

1. ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร
(เวลา 05.30 - 19.30 น.)
คติ " ตัดเคราะห์ ต่อชะตา "
กิจกรรม สักการะหลักเมือง ไหว้พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเทพไชยศรี เจ้าหอ-กลอง
ประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์
ตามธรรมเนียมเพื่อความเป็นสิริมงคล
" ไหว้หลักเมือง ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนาบารมี "
สถานที่ตั้ง อยู่บริเวณหัวมุมสวนหลวง
ข้างพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25,
30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 201,
203
รถปรับอากาศ สาย 503,508, 512

2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
(เวลา 08.30 - 16.00 น.)
คติ "แก้วแหวนเงินทองไหลมา"
กิจกรรม ไหว้พระแก้วมรกต พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเชีย
เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย - ลาว เพื่อความเป็นสิริมงคล
" ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี "
สถานที่ตั้ง อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 9, 15, 25,
30, 32, 33, 39, 43,
44, 53, 59, 64, 80, 82, 91,201, 203
รถปรับอากาศ สาย 501, 503, 508, 512


3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

(เวลา 08.00 - 16.00 น.)
คติ "ร่มเย็นเป็นสุข"
กิจกรรม นมัสการพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์
(ที่ฝ่าพระบาททั้งสองข้างประดับมุก ลวดลายภาพมงคล 108
ประการ) เพื่อความเป็นสิริมงคล
" ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ อยู่ดีกินดีตลอดปี "
สถานที่ตั้ง หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 6, 9, 12,
25, 43, 44, 47, 53,
60, 82, 91, 123,
รถปรับอากาศ สาย 501, 508

 

4. ศาลเจ้าพ่อเสือ
(เวลา 08.00 - 16.00 น.)
คติ "มีอำนาจบารมี"
กิจกรรม ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ
"ศาลเจ้าเก่าแก่ของลัทธิเต๋า"
หนึ่งในสามมหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการะบูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคล
" เสริมอำนาจบารมี "
สถานที่ตั้ง ถนนตะนาว แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 10, 12, 19, 35,
42, 56, 96

 

5. วัดสุทัศนเทพวราราม
(เวลา 08.00 - 16.00 น.)
คติ "มีวิสัยทัศน์ที่ดี"
กิจกรรม ไหว้พระองค์ประธาน (พระศรีศากยมุณี) ที่เก่าแก่
ซึ่งอดีตเคยประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุของกรุงสุโขทัย
เพื่อความเป็นสิริมงคล
"ไหว้พระวัดสุทัศนฯ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป"
สถานที่ตั้ง บริเวณเสาชิงช้า
ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 10, 12

 

6. วัดชนะสงคราม
(เวลา 08.00 - 16.00 น.)
คติ "มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง"
กิจกรรม
ไหว้พระประธานในโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

(บุญมา)
ผู้นับถือความซื่อสัตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
"ไหว้พระวัดชนะสงคราม อุปสรรคร้ายพ่ายแพ้"
สถานที่ตั้ง ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร
การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 3, 6, 9, 15, 30,
32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123
รถปรับอากาศ สาย ปอ. 6, 509

7. วัดระฆังโฆษิตาราม

(เวลา 08.00 - 16.00 น.)
คติ "มีคนนิยมชมชื่น"
กิจกรรม สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
และพระประธานที่วัดระฆัง
สวดคาถาชินบัญชร เพื่อความเป็นสิริมงคล
" ไหว้พระวัดระฆัง มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี "
สถานที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 19, 57, 83
ทางเรือ เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่ารถไฟหรือท่าวังหลังก็ได้
หรือลงเรือข้ามฟากจากท่าช้างไปท่าวัดระฆัง


8. วัดอรุณราชวราราม
(เวลา 08.00 - 16.00 น.)
คติ "ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน"
กิจกรรม ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
"ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน"
สถานที่ตั้ง ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกใหญ่
การเดินทาง เดินทางโดยรถประจำทางสาย 19, 57, 83
ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าเตียนขึ้นที่ท่าวัดอรุณ


9. วัดกัลยาณมิตร
(เวลา 08.00 - 16.00 น.)
คติ "เดินทางปลอดภัย"
กิจกรรม ไหว้หลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก)
พระโตริมน้ำตามตำนาน กรุงศรีอยุธยา ณ วัดกัลยาณมิตร
เพื่อความเป็นสิริมงคล
"ไหว้หลวงพ่อซำปอกง โชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดปี"
สถานที่ตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
การเดินทาง โดยรถประจำทาง สาย 3, 4, 7, 7ก, 9, 21, 37,
56, 82
รถปรับอากาศ สาย ปอ. 7, 21, 82
(นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างจากโรงเรียนศึกษานารี
เข้ามาที่วัดเพราะรถ ประจำทางเข้าไม่ถึง)
ทางเรือ
ลงเรือข้ามฟากที่ท่าปากคลองตลาดขึ้นท่าวัดกัลยาณมิตร
เพื่อความสะดวกควรเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง
หรือบริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัดมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โทร. 02 225
7612 - 5
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทร. 1672

Line Add Friends
ตั้งชื่อตามหลักดาวพระเคราะห์
ตั้งชื่อตามหลักอายตนะ 6
ตั้งชื่อตามหลักทักษา
ตั้งชื่อตามหลักเลขศาสตร์
ศาสตร์สุดยอด