ตั้งชื่อดี เป็นมงคล ชื่อมงคล ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ ทักษา พลังดาวพระเคราะห์ ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก
ตัวอย่างการถอดชื่อเป็นค่าตัวเลข
 
  ชื่อสมมติ คือ นิธิศ
    น=5, อิ=4, ธ=4, อิ=4, ศ=7
    นิธิศ = 5+4+4+4+7 = 24
   
  นามสกุลสมมติ คือ สวัสด
    ส=7, ว=6, ไม้หันกาศ=4, ส=7, ด=1, อี=7
    สวัสดี = 7+6+4+7+1+7 = 32
     
  ผลรวมของ ชื่อ + นามสกุล = 56
   
  ดูความหมายของ หมายเลข 24, 32, 56
Line Add Friends
ตั้งชื่อตามหลักดาวพระเคราะห์
ตั้งชื่อตามหลักอายตนะ 6
ตั้งชื่อตามหลักทักษา
ตั้งชื่อตามหลักเลขศาสตร์
ศาสตร์สุดยอด