ตั้งชื่อดี เป็นมงคล ชื่อมงคล ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ ทักษา พลังดาวพระเคราะห์ ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก
เทียบค่าตัวอักษรเป็นตัวเลข
 
ค่าเป็นตัวเลข
ตัวอักษรภาษาไทย สระ + วรรณยุกต์
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
1
ตัวอักษร ก, ด, ท, ถ, ภ, ฤ, / สระ อา, อุ, อำ / วรรณยุกต์ ไม้เอก
A, I, J, Q, Y
2
ตัวอักษร ข, ช, บ, ป, ง / สระ เอ, แอ, อู / วรรณยุกต์ ไม้โท
B, K, R
3
ตัวอักษร ฆ, ฑ, ฒ, ต, ฃ /วรรณยุกต์ ไม้จัตวา C, G, L, S
4
ตัวอักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ / สระ โอ,อะ, อิ, ไม้หันอากาศ D, M, T
5
ตัวอักษร ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ / สระ อึ E, H, N, X
6
ตัวอักษร จ, ล, ว, อ, / สระ ใอ U, V, W
7
ตัวอักษร ศ, ส, ซ, / สระ อี, อือ / วรรณยุกต์ ไม้ตรี O, Z
8
ตัวอักษร ย, พ, ฟ, ผ, ฝ / สระ ไม้ไต่คู้ F, P
9
ตัวอักษร ฏ, ฐ / สระไอ , การันต์  
 
Line Add Friends
ตั้งชื่อตามหลักดาวพระเคราะห์
ตั้งชื่อตามหลักอายตนะ 6
ตั้งชื่อตามหลักทักษา
ตั้งชื่อตามหลักเลขศาสตร์
ศาสตร์สุดยอด